Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DÖLLƏNMƏK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. Döl salmaq, döl bağlamaq; mayalanmaq.
← DÖLLƏNMƏ

“Döllənmək”dən f.is.

DÖLLÜK →

sif. Dölə yarayan, döl üçün ayrılan; cins, cinslik.