sif. biol. Döl verməyən, dölü olmayan; balası olmayan, nəsil verməyən, sonsuz; mayalanmayan.
← DÖLMƏ

is. dan. Dalan, aralıq. Qır iyi dölmədən gəlirdi. Mir Cəlal.

DÖLSÜZLƏNDİRİLMƏ →

“Dölsüzləndirilmək” dən f.is.