Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DÖLSÜZLƏNDİRİLMƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
DÖLSÜZLƏNDİRİLMƏ
“Dölsüzləndirilmək” dən f.is.
← DÖLSÜZ

sif. biol. Döl verməyən, dölü olmayan; balası olmayan, nəsil verməyən, sonsuz; mayalanmayan.

DÖLSÜZLƏNDİRİLMƏK →

məch. biol. Dölsüz hala salınmaq.