Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DÖLSÜZLƏNDİRİLMƏK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
DÖLSÜZLƏNDİRİLMƏK
məch. biol. Dölsüz hala salınmaq.
← DÖLSÜZLƏNDİRİLMƏ

“Dölsüzləndirilmək” dən f.is.

DÖLSÜZLƏNDİRMƏ →

“Dölsüzləndirmək” dən f.is.