“Dölsüzləndirmək” dən f.is.
← DÖLSÜZLƏNDİRİLMƏK

məch. biol. Dölsüz hala salınmaq.

DÖLSÜZLƏNDİRMƏK →

f. biol. Ürəmək və ya ürətmək qabiliyyətindən məhrum etmək.