Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DÖLSÜZLƏNDİRMƏK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. biol. Ürəmək və ya ürətmək qabiliyyətindən məhrum etmək. Erkək atı axtalamaqla dölsüzləndirmək olar.
← DÖLSÜZLƏNDİRMƏ

“Dölsüzləndirmək” dən f.is.

DÖLSÜZLƏNMƏ →

“Dölsüzlənmək”dən f.is.