Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DÖLSÜZLƏNMƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.