Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DÖLSÜZLƏŞMƏK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. biol. Ürəmək və ya ürətmək qabiliyyətini itirmək.
← DÖLSÜZLƏŞMƏ

“Dölsüzləşmək”dən f.is.

DÖLSÜZLÜK →

is. biol. Ürəmə və ya ürətmə qabiliyyətinin olmaması; sonsuzluq.