Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DÖLSÜZLÜK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. biol. Ürəmə və ya ürətmə qabiliyyətinin olmaması; sonsuzluq.
← DÖLSÜZLƏŞMƏK

f. biol. Ürəmək və ya ürətmək qabiliyyətini itirmək.

DÖLVERİCİLİK →

is. biol. Dölvermə qabiliyyəti.