is. biol. Dölvermə qabiliyyəti.
← DÖLSÜZLÜK

is. biol. Ürəmə və ya ürətmə qabiliyyətinin olmaması; sonsuzluq.

DÖNDƏRİLMƏ →

“Döndərilmək”dən f.is.