Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DÖNDƏRİLMƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Döndərilmək”dən f.is.
← DÖLVERİCİLİK

is. biol. Dölvermə qabiliyyəti.

DÖNDƏRİLMƏK →

“Döndərmək”dən məch. Sağa döndərilmək. Üzüaşağı döndərilmək. Fikrindən döndərilmək.