Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DÖNDƏRİLMƏK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Döndərmək”dən məch. Sağa döndərilmək. Üzüaşağı döndərilmək. Fikrindən döndərilmək.
← DÖNDƏRİLMƏ

“Döndərilmək”dən f.is.

DÖNDƏRİŞ →

bax döndərmə1 2 və 3-cü mənalarda.