Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DÖNDƏRİŞ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax döndərmə1 2 və 3-cü mənalarda.
← DÖNDƏRİLMƏK

“Döndərmək”dən məch. Sağa döndərilmək. Üzüaşağı döndərilmək. Fikrindən döndərilmək.

DÖNDƏRMƏ₁ →

is. 1. “Döndərmək”dən f.is. 2. mus. Əsas havanın ardınca çalınan yüngül hava.