DYAÇÓK

[rus. dğə´çok əsli yun.] Pravoslavlarda: ruhani rütbəsi olmayan kilsə xadimi.