Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DYAÇOK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ rus. дья´чок əsli yun. ] Pravoslavlarda: ruhani rütbəsi olmayan kilsə xadimi.
← DVORYANLIQ

is. tar. Dvoryan zümrəsinə mənsubiyyət, dvoryan rütbəsi, adı. Lakin [atam] zabit rütbəsinə qədər qalxaraq bizə nəsillikcə dvoryanlıq və balaca bir mal

DYAKON →

[rus. дья´кон əsli yun.] Pravoslavlarda: ibadət zamanı keşişə kömək edən kilsə xadimi