Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DYAKON sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ rus. дья´кон əsli yun. ] Pravoslavlarda: ibadət zamanı keşişə kömək edən kilsə xadimi.
← DYAÇOK

[rus. дья´чок əsli yun.] Pravoslavlarda: ruhani rütbəsi olmayan kilsə xadimi

DYAKONLUQ →

is. [rus.] Dyakonun işi, peşəsi, məşğuliyyəti