Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DYAKONLUQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [rus.] Dyakonun işi, peşəsi, məşğuliyyəti.__E1 Azərbaycan əlifbasının altıncı hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin ad
← DYÁKON

[rus. dğə´kon əsli yun.] Pravoslavlarda: ibadət zamanı keşişə kömək edən kilsə xadimi.

E₁ →

Azərbaycan əlifbasının altıncı hərifi və bu həriflə işarə olunan saitin adı.