Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

E₁

Azərbaycan əlifbasının altıncı hərifi və bu həriflə işarə olunan saitin adı.

Həmin söz digər lüğətlərdə: