Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində E sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

nida Etiraz, narazılıq bildirir (adətən, uzadılaraq deyilir). E, yenə gəldin! E, bu sözü yenə təkrarladın!
← E₁

Azərbaycan əlifbasının altıncı hərifi və bu həriflə işarə olunan saitin adı.

EBONİ́T →

[yun.] tex. Müxtəlif maddələrin hazırlanmasında geniş tətbiq olunan və elektrotexnikada izolyasiya materialı kimi istifadə edilən vulkanizə edilmiş rezin qatışıqlarından alınan bərk maddə.