Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində EBONİT sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[yun.] tex. Müxtəlif maddələrin hazırlanmasında geniş tətbiq olunan və elektrotexnikada izolyasiya materialı kimi istifadə edilən vulkanizə edilmiş rezin qatışıqlarından alınan bərk maddə. // Ebonitdən qayrılmış. Ebonit borucuq.
← E₂

nida Etiraz, narazılıq bildirir (adətən, uzadılaraq deyilir).

ECAZ →

is. [ər.] 1. klas. Möcüzə, misli görünməmiş şey, xariqə.