Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

EDADİYYƏ

[ər.]: edadiyyə məktəbi – bax edadı. Mirzə Səfərin iki oğlu edadiyyə məktəbinin beşinci sinfində oxuyurdu. Ə.Haqverdiye

Həmin söz digər lüğətlərdə: