Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

EDİ

Həmin söz digər lüğətlərdə: