Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

EDİLƏMƏK

Həmin söz digər lüğətlərdə: