Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində EDİLƏŞMƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Ediləşmək”dən f.is.
← EDİLƏMƏK

f. məh. Edi demək, ağı demək, ağız açmaq.

EDİLƏŞMƏK →

qarş. məh. köhn. Ağız-ağıza verib edi söyləmək, ağı demək.