Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

EDİLƏŞMƏK

Həmin söz digər lüğətlərdə: