Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

EDİLMƏ

Həmin söz digər lüğətlərdə: