Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində EDİLMƏK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Etmək”dən məch. Güllələr atılır, hədələr edilir, amma yaxın gəlməyə cürət edən bir adam görünmürdü. Mir Cəlal.
← EDİLMƏ

“Edilmək”dən f.is.

EDİLMİŞ →

f.sif. Yerinə yetirilmiş, əmələ gətirilmiş, görülmüş. Edilmiş cinayət.