Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

EDİŞ

is. Etmək işi, etmə. Onu təqib edişim hər halda münasib bir hərəkət deyildi. S.Hüseyn.

Həmin söz digər lüğətlərdə: