Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

EFFÉKT

[lat.]
1. Təsir, nəticə. [Hüseyn:] İndi görürsənmi, heyvanı necə boğmaq lazımdır ki, effekt olsun? Ə.Haqverdiyev.
2. Hər hansı hərəkətin, fəaliyyətin və ya səbəbin nəticəsi. İqtisadi effekt. İstehsalat effekti.

Həmin söz digər lüğətlərdə: