Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində EFİRLİ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Tərkibində efir olan. Efirli maddələr. Efirli bitkilər. Efirli dərman.
← EFİ́R

[yun.] 1. Qədim yunanların təsəvvürüncə: havanın ən yuxarı, sadə, təmiz və şəffaf təbəqəsi.

EH →

nida. 1. Kədər, təəssüf, ümidsizlik, həsrət kimi hissləri ifadə edir.