Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində EHKAMPƏRƏST sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. [ər. ehkam və fars. ...pərəst] Qeyri-tənqidi düşünərək, hər şeyi ehkam kimi qəbul edən.
← EHKAM

is. [ər. “hökm” söz. cəmi] 1. Hər hansı bir nəzəriyyənin (əsasən dini nəzəriyyənin) əsas qanunu.

EHKAMPƏRƏSTLİK →

is. Qeyri-tənqidi düşünərək, hər şeyi ehkam kimi qəbul etmə.