Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində EHMALCA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

b a x ehmallıca. Ehmalca ayağa qalxmaq. Ehmalca gülmək. – Sözü lazımdır ehmalca demək, “pişiyim-pişiyimnən” demək.. C.Məmmədquluzadə. Ana ehmalca uşağı qucağına aldı. M.Hüseyn. Bir az sonra dizinin üstündə huşa getdiyini gördükdə Zeynəb [Mayanı] ehmalca yerinə uzatdı. M.İbrahimov.
← EHMAL

[ər.] 1. zərf Yavaş, yavaşca, sakit, asta, üsullu.

EHMALDAN →

zərf Yavaşdan, astadan, yavaş, asta, üsulluca.