Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində EHMALDAN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

zərf Yavaşdan, astadan, yavaş, asta, üsulluca. Ehmaldan danışmaq. – Bəhram məktubu büküb gərəksiz bir vəsiqə kimi kitabların üstünə tulladı və çox ehmaldan dilləndi.. Ə.Vəliyev.
← EHMALCA

b a x ehmallıca. Ehmalca ayağa qalxmaq. Ehmalca gülmək.

EHMALLI →

bax ehmal 1-ci mənada. Ehmallı tərpənmək.