Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ABADANLAŞDIRMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.