Ə₂

nida. Müraciət, çağırış bildirir. [Nəbi] pristav Mehdi bəyi görcək deyir: – Ə, bu fağırı niyə qəhr edirsən? “Qaçaq Nəbi”. [Ələmdar Qoltuqçuya:] Ə, kişisən, mən ölüm, bu tufanda məni dara qısnama! S.Rəhimov. [Nəbi:] Ə, olmaya Növrəstədən yana bir söz eşitmisən? Ə.Abasov. // Bəzən cümlənin axırına gətirilir. [Abbas:] Bə, cəmdəklər niyə xarab olmayıb, ə?.. İ.Hüseynov.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

Ə 1. седьмая буква азербайджанского алфавита; 2. эй!; ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

Ə 1 – седьмая буква азербайджанского алфавита, обозначает широкий гласный звук переднего ряда [ə] 2 – межд. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan