Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində Ə sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

nida. Müraciət, çağırış bildirir. [Nəbi] pristav Mehdi bəyi görcək deyir: – Ə, bu fağırı niyə qəhr edirsən? “Qaçaq Nəbi”. [Ələmdar Qoltuqçuya:] Ə, kişisən, mən ölüm, bu tufanda məni dara qısnama! S.Rəhimov. [Nəbi:] Ə, olmaya Növrəstədən yana bir söz eşitmisən? Ə.Abasov. // Bəzən cümlənin axırına gətirilir. [Abbas:] Bə, cəmdəklər niyə xarab olmayıb, ə?.. İ.Hüseynov.
← Ə₁

azərbaycan əlifbasının yeddinci hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı.

ƏBA →

bax aba1. ..Axund əbasını düzəldib dükandan çıxdı, getdi.