Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ƏBALI

b a x abalı. Görünür [Mirzə Poladın] Şuşadakı həkim atası – sarı əbalı Mirzə Həsən öz qızına çox əfsanəli, əsrarlı bir dərs demişdir. S.Rəhimov.
← ƏBA

bax aba1. ..Axund əbasını düzəldib dükandan çıxdı, getdi.

ƏBABİL →

is. [ər.] Dağ qaranquşu, uzunquyruq.

Həmin söz digər lüğətlərdə: