is. [ər.] Dağ qaranquşu, uzunquyruq.
← ƏBALI

b a x abalı. Görünür [Mirzə Poladın] Şuşadakı həkim atası – sarı əbalı Mirzə Həsən öz qızına çox əfsanəli, əsrarlı bir dərs demişdir. S.Rəhimov.

ƏBCƏD →

is. [ər.] köhn. 1. Qədim ərəb əlifbasında ilk dörd hərf.