Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ƏBƏ₁

is. məh. Uşaq oyununda: içərisinə qoz, fındıq və s. salınan çuxur.
← ƏBD

is. [ər.] köhn. Qul, kölə. Əbd olma, ey Nəsimi, fani cəhanə, çün kim; İmanü din içində sənsən əmirü sultan. Nəsimi.

ƏBƏ₂ →

is. dan. Mama, mamaça.

Həmin söz digər lüğətlərdə: