Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ƏBƏÇİ

sif. məh. Mamaça, mama. Pis əbəçiyə arvad tapşıran övladsız qalar. (Ata. sözü).
← ƏBƏ₂

is. dan. Mama, mamaça.

ƏBƏÇİLİK →

is. məh. Mamaçalıq, mamalıq. Əbəçilik etmə

Həmin söz digər lüğətlərdə: