Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ƏBƏD sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

zərf [ər.] Sonsuz gələcək zaman (əzəl qarşılığı). // Əbədi, həmişəlik. Oxuyun, millətin nicatı olun; Ta əbəd baisi-həyatı olun. M.Ə.Sabir.
← ƏBƏÇİLİK

is. məh. Mamaçalıq, mamalıq. Əbəçilik etmə

ƏBƏDA →

[ər.] klas. 1. B a x əbədən. 2. Heç, qətiyyən.