Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ƏBƏDA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ər.] klas.
1. B a x əbədən.
2. Heç, qətiyyən. Əbəda yox bu işdə imkanım; Deyil onlar mütii-fərmanım. M.Ə.Sabir.
← ƏBƏD

zərf [ər.] Sonsuz gələcək zaman (əzəl qarşılığı).

ƏBƏDƏN →

zərf [ər.] Heç vaxt, heç bir zaman, əsla, qəti, qətiyyən.