Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ƏBƏDƏN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

zərf [ər.] Heç vaxt, heç bir zaman, əsla, qəti, qətiyyən. Mənim nə borcumdu ki, məvacibiniz az, zəhmətiniz həddən artıq və rahətliyiniz əbədən yoxdur. C.Məmmədquluzadə. Demək istəmiş ki, səbr edən insan; Dünyadan əbədən üzülüşübdür. B.Vahabzadə.
← ƏBƏDA

[ər.] klas. 1. B a x əbədən. 2. Heç, qətiyyən.

ƏBƏDİ →

sif. və zərf [ər.] 1. Daimi, həmişəlik. Şair könlüm rübabını eşq ilə çaldı; Biz əbədi qardaş olduq: ilk bahar və mən.