Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏ

“Əbədiləşdirilmək” dən f.is. Qarabağ müharibəsində həlak olan qəhrəmanların xatirələrinin əbədiləşdirilməsi.
← ƏBƏDİ

sif. və zərf [ər.] 1. Daimi, həmişəlik. Şair könlüm rübabını eşq ilə çaldı; Biz əbədi qardaş olduq: ilk bahar və mən.

ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏK →

məch. Əbədi olaraq yaşadılmaq, yadda saxlanılmaq.

Həmin söz digər lüğətlərdə: