“Əbədiləşdirmək”- dən f.is.
← ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏK

məch. Əbədi olaraq yaşadılmaq, yadda saxlanılmaq.

ƏBƏDİLƏŞDİRMƏK →

icb. 1. Əbədi olaraq nəsillərin xatirəsində yaşatmaq, həmişəlik xatirə qoymaq.