Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ƏBƏDİLƏŞDİRMƏK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

icb.
1. Əbədi olaraq nəsillərin xatirəsində yaşatmaq, həmişəlik xatirə qoymaq. Xalq öz qəhrəmanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək üçün onlara abidə ucaldır.
2. Həmişəlik etmək, əbədi hala salmaq, daimi etmək. O sonsuz eşqini, böyük arzunu; Öz ana dilində əbədiləşdir. B.Vahabzadə.
← ƏBƏDİLƏŞDİRMƏ

“Əbədiləşdirmək”- dən f.is.

ƏBƏDİLƏŞMƏ →

“Əbədiləşmək”dən f.is.