Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ƏBƏDİLƏŞMƏ

Əbədiləşmək”dən f.is.
← ƏBƏDİLƏŞDİRMƏK

icb. 1. Əbədi olaraq nəsillərin xatirəsində yaşatmaq, həmişəlik xatirə qoymaq.

ƏBƏDİLƏŞMƏK →

f. Əbədi olmaq, həmişə yaşamaq. Eşqinə dəm tutub göylər mələşsin; Eşqin tarix olub əbədiləşsin. B.Vahabzadə.

Həmin söz digər lüğətlərdə: