Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ƏBƏDİLƏŞMƏK

f. Əbədi olmaq, həmişə yaşamaq. Eşqinə dəm tutub göylər mələşsin; Eşqin tarix olub əbədiləşsin. B.Vahabzadə.
← ƏBƏDİLƏŞMƏ

“Əbədiləşmək”dən f.is.

ƏBƏDİLİK →

is. Daimilik, sonsuzluq, həmişəlik, daim yaşama; heç vaxt bitməməzlik, qurtarmamazlıq.

Həmin söz digər lüğətlərdə: