Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ƏBƏDİYYƏN

zərf [ər.] Həmişəlik, əbədi, daimi. [Qızın] gözləri ilk baxışdan əbədiyyən hafizəmdə nəqş olunmuşdu. Ə.Məmmədxanlı.
← ƏBƏDİLİK

is. Daimilik, sonsuzluq, həmişəlik, daim yaşama; heç vaxt bitməməzlik, qurtarmamazlıq.

ƏBƏDİYYƏT →

is. [ər.] 1. Əbədilik, daimilik; həmişə var olan şey.

Həmin söz digər lüğətlərdə: