Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ƏBLƏHCƏSİNƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

zərf Axmaqcasına, sarsaqcasına, axmaq kimi; gic-gic. Əbləhcəsinə danışmaq. // Sif. mənasında. ..Nəsrdə də qafiyədən və uşaqcasına mübaliğələrdən və əbləhcəsinə təşbehlərdən bütünlüklə çəkinəcəklər. M.F.Axundzadə.
← ƏBLƏH

sif. [ər.] 1. Axmaq, səfeh, gic, sarsaq, başıboş.

ƏBLƏHLİK →

is. Axmaqlıq, səfehlik, giclik, sarsaqlıq.