Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ƏFƏLLƏŞDİRMƏK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.