Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ƏFƏLLƏŞMƏK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. dan. Getdikcə, yaxud tamamilə əfəl olmaq, əldən düşmək.
← ƏFƏLLƏŞMƏ

dan. “Əfəlləşmək”dən f.is.

ƏFƏLLİK →

is. dan. Əlindən iş gəlməmə, atillik, düşkünlük.